De domeinnaam
www.kunstbedrijf.nl
is nog te koop!

kunst

de kunst (vrouwelijk); de kunsten

1 - <geen meervoud> het creatief en origineel tot uiting of voorstelling brengen van gedachten of gevoelens op vaak ontroerende of schokkende wijze

voorbeeld
+ voorzetsel
Kunst met een grote K = belangrijke, algemeen geaccepteerde kunst
kunst met een kleine k = kleinkunst, kunstnijverheid en huisvlijt
de kunst om de kunst

samenstelling
kleinkunst

2 - elk van de disciplines die door kunstenaars beoefend worden

voorbeeld
+ zelfstandig naamwoord
kunsten en wetenschappen

+ bijvoeglijk naamwoord
de beeldende kunsten = de schilder-, teken-, en beeldhouwkunst
de vrije kunsten = grammatica, retorica, dialectica, meet-, reken-, sterrenkunde en muziek

samenstelling
bouwkunst, schilderkunst

3 - <geen meervoud> een of meer kunstwerken

4 - door oefening en studie verkregen kundigheid, vaardigheid

voorbeeld
+ zelfstandig naamwoord
volgens de regelen der kunst = zoals vereist wordt, voorgeschreven is

+ bijvoeglijk naamwoord
zwarte kunst
toverij

+ werkwoord
iemand de kunst afkijken
oefening baart kunst = door te oefenen wordt men ergens goed in
iemands kunst beproeven = hij verstaat de kunst met mensen om te gaan

+ voorzetsel
dat is uit de kunst = uitstekend

samenstelling
camouflagekunst, geneeskunst

5 - het verrichten van iets dat in het algemeen moeilijk wordt gevonden

voorbeeld
+ bijvoeglijk naamwoord
een koud kunstje = iets simpels

+ werkwoord
<ironisch> iemand een kunstje flikken = iemand benadelen
dat is juist de kunst
hebben is hebben, maar krijgen
is de kunst
kunsten
maken, vertonen

<figuurlijk> zich aanstellen

+ telwoord of lidwoord
zo is er geen kunst aan

6 - <geen meervoud> wat door mensen en niet door de natuur is gemaakt


 

be´drijf

het bedrijf; de bedrijven

1 - inrichting voor de uitoefening van een bepaalde tak van industrie, handel enzovoort

voorbeeld
+ bijvoeglijk naamwoord
een beschut bedrijf = waarin door ontbreken van concurrentie afwenteling van loonsverhoging op de consument mogelijk is
facilitair bedrijf = omroepproductiebedrijf dat ondersteunende voorzieningen verschaft
gemengd bedrijf = agrarische onderneming met zowel veeteelt als landbouw

samenstelling
kledingbedrijf, staatsbedrijf, busbedrijf, Kluwerbedrijf, moederbedrijf, havenbedrijf,
grootwinkelbedrijf, familiebedrijf, waterleidingbedrijf, offshorebedrijf

2 - hoofddeel van een toneelstuk, opera of film

voorbeeld
+ voorzetsel
tussen/onder de bedrijven door
tussendoor, en passant

3 <geen meervoud> werking, exploitatie

voorbeeld
+ voorzetsel
buiten bedrijf zijn
in bedrijf stellen

4 - <geen meervoud> beroepswerkzaamheid, handwerk

voorbeeld
+ zelfstandig naamwoord
het bedrijf van meubelmaker


Voor alle informatie of elk serieus bod: Email
Homepage: http://nl4sale.com